Nasze usługi

Outsourcing

Tworzymy nowoczesne rozwiązania w obszarze IT, które przynoszą korzyści naszym Klientom. Dostarczamy wysoko wykwalifikowane zasoby pracy do projektów informatycznych i biznesowych. Zatrudniamy specjalistów IT (project managerów, analityków, projektantów, architektów, programistów, administratorów, testerów i wielu innych specjalistów IT).

Konsulting

Oferujemy również usługi analityczne i konsultingowe, które obejmują doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Przeprowadzamy niezbędny audyt potrzeb firmy i pomagamy dostosować jej plany inwestycyjno-rozwojowe do odpowiednich programów unijnych.

O nas

Taurus Services (Agencja Usługowa Taurus) to polska firma, która rozwija specjalistyczne usługi w dziedzinie IT. Naszym głównym obszarem działania jest outsourcing kadry IT i wspieranie procesów biznesowych Klientów.
Specjalizujemy się w optymalizacji procesów oraz dostarczaniu najlepszych specjalistów IT w ramach usług outsourcingu. Drugim ważnym obszarem naszego działania jest analiza/konsulting, w ramach których oferujemy przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów inwestycyjno-rozwojowych opartych na programach unijnych.
Pragniemy być partnerem biznesowym firm z sektora usług informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowo-ubezpieczeniowych, farmaceutycznych, przemysłowych oraz handlowych. Świadczymy usługi zgodne z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.

Certyfikat

Co to jest outsourcing?

Outsourcing, to najprościej mówiąc, krótkookresowa praca pracownika jednej firmy na zlecenie innej firmy. Nasi pracownicy realizują projekty naszych Klientów w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii.
Zapewniamy outsourcing zarówno pojedynczych osób (body leasing), jak i całego zespołu (team leasing). Pomagamy tym samym zwiększyć wydajność i poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstw.
Specjalizujemy się w oferowaniu bardzo elastycznych modeli współpracy outsourcingowej. Nasze rozwiązania pozwalają w dowolnym momencie powiększyć zespół specjalistów IT. Nie ma więc potrzeby zatrudniania ich na stałe.
Naszym Klientom proponujemy zaangażowanie specjalistów IT na wyznaczony czas, a więc dokładnie wtedy, kiedy są oni faktycznie potrzebni do prac projektowych. Dzięki nowoczesnym i elastycznym narzędziom outsourcingu IT pomagamy naszym Partnerom zoptymalizować procesy zarządzania oraz koszty realizowanych projektów biznesowych.
Oferowane usługi są zawsze zgodne z potrzebami Klientów. Wszystkie projekty prowadzimy w sposób profesjonalny i nieuciążliwy dla głównej działalności naszych Partnerów. Dzięki czemu Klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu biznesu i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Nasza Gwarancja

Organizacja

Szybkość

Kompetencje

Korzyści ze współpracy

 • Możliwość stałego dostępu do specjalistycznej wiedzy naszych pracowników (posiadamy wysoko rozwinięty, a przez to efektywny system rekrutacyjny).
 • Oszczędność czasu wynikająca z powierzenia procesu rekrutacji pracowników naszej Agencji.
 • Profesjonalne zaangażowanie specjalistów IT do zadań projektowych na określony czas.
 • Elastyczne formy zatrudnienia specjalistów, dzięki czemu Klient zawsze może zrezygnować z umowy lub jej nie przedłużyć. Klient ma możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków realizacji projektu biznesowego, które decydują o losie przedsięwzięcia. Konieczność np. redukcji budżetu, ograniczenia prac lub zawieszenia projektu będzie miała swoje konsekwencje w zmianie zapotrzebowania na zasoby pracy. W wyniku przedefiniowania umowy z Agencją nasz Klient ma możliwość łatwiejszej i szybszej optymalizacji zatrudnienia.
 • Ograniczenie ryzyka czarnego PR (brak obawy o niedochowanie okresu wypowiedzeń, w konsekwencji procesów sądowych i odszkodowań).
 • Brak obowiązku zarządzania wynagrodzeniami (prowadzenia listy płac).
 • Ograniczenie ryzyka rotacji pracowników w wyniku właściwej selekcji kandydatów, która jest zawsze prowadzona według precyzyjnie określonych oczekiwań i wymagań naszych Klientów.
 • Oszczędności i lepsze wykorzystanie środków finansowych - dzięki wsparciu Działu Administracji nasi Klienci mogą przesunąć środki finansowe i zasoby z działu Kadry i Płace do obszarów, które stanowią podstawę ich działalności biznesowej.
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za pracownika, poprzez przejęcie całkowitej odpowiedzialności za personel delegowany do naszych Klientów. Agencja zobowiązuje się do wszelkich czynności wynikających z jego zatrudnienia.
 • Ograniczenie zatrudnienia na etat nowych pracowników, co skutkuje optymalizacją kosztów własnych.
 • Okresowe badania satysfakcji Klienta i ciągła weryfikacja oddelegowanych pracowników.
 • Możliwość samodzielnej realizacji projektów biznesowych (off-side).
 • Pomagamy zoptymalizować procesy zarządzania projektem oraz koszty jego realizacji.
 • Prowadzimy indywidualne doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, dopasowane do potrzeb Klienta.
 • Uczestniczymy w opracowaniu projektu inwestycyjno-rozwojowego wspartego finansowo środkami unijnymi.

Kontakt

ul. Odkryta 44G/14, 03-140 Warszawa, Polska
+48 888 25 35 85